Odporúčaná, 2020

Redakcia Choice

Definícia CGC

Čo je to CGC:

CGC znamená Register daňových poplatníkov . CGC bola povinným registrom, ktorý vytvorilo ministerstvo financií (CGC / MF) v roku 1964 s cieľom identifikovať všetky súkromné ​​právnické osoby pôsobiace v krajine, ako aj spoločnosti, ktoré mali sídlo v zahraničí, a investoval kapitál v krajine.

Právnická osoba je akýkoľvek subjekt, združenie alebo inštitúcia s právnou zodpovednosťou a oprávnením na činnosť.

Každá právnická osoba mala kartu, ktorej bolo pridelené číslo, ktoré ju identifikovalo na národnej úrovni. Táto karta obsahovala aj ďalšie informácie, ako je typ a klasifikácia právnickej osoby, jej umiestnenie a to, či mala viac ako jeden podnik.

V júli 1999 bol CGC nahradený CNPJ (Národný register právnických osôb). Skratka sa zmenila, ale číslo zostalo rovnaké.

Účelom zmeny CGC na CNPJ bolo zjednotenie registračných postupov spoločností, ktoré boli predtým vykonávané samostatne v štátoch, obciach, federálnom okrese a Únii, čím sa uľahčila výskum a kontrola týchto vládnych sfér daňovou správou.

Populárne Kategórie

Top