Odporúčaná, 2020

Redakcia Choice

Definícia Cash Flow

Čo je to cash flow:

Peňažný tok je nástroj, ktorý kontroluje finančný pohyb ( prílev a odlev finančných zdrojov) v danom období spoločnosti.

Peňažný tok uľahčuje vedenie spoločnosti, aby presne vedel, akú sumu zaplatiť s prijatými záväzkami, aké sumy získať a aký bude v tom čase dostupný zostatok. Rozdiel medzi príjmami a platbami je denominovaný v zostatku.

Pri analýze peňažného toku, ak je zostatok záporný, znamená to, že spoločnosť má viac výdavkov, v tomto prípade bude musieť manažér prehodnotiť náklady, aby sa zvýšil prílev peňazí. Na druhej strane kladné saldo naznačuje, že spoločnosť je schopná plniť svoje záväzky a mať finančnú dostupnosť.

Peňažný tok je kľúčovým zdrojom pre manažérov, aby presne vedeli o finančnej situácii spoločnosti a na základe výsledku rozhodovali o nasledujúcich smeroch.

Peňažné toky je možné vykonať vo formáte tabuľky (šablóna, aby sa cash flow), mnoho tabuliek je k dispozícii online . Mnoho spoločností túto finančnú kontrolu vykonáva pomocou niektorých počítačových programov, ako je napríklad Microsoft Office Excel.

Diskontovaný peňažný tok

Diskontovaný peňažný tok je metóda oceňovania použitá na odhad atraktívnosti investičnej príležitosti. Táto analýza využíva prognózy budúcich voľných peňažných tokov a diskontuje ich (najčastejšie pomocou vážených priemerných nákladov na kapitál), aby sa dosiahla aktuálna hodnota, ktorá sa používa na hodnotenie investičného potenciálu.

Voľný peňažný tok

Voľný peňažný tok predstavuje peniaze, ktoré je spoločnosť schopná vytvárať po oddelení peňazí potrebných na udržanie alebo rozšírenie svojej majetkovej základne. Voľný peňažný tok je dôležitý, pretože umožňuje podniku využívať príležitosti, ktoré zvyšujú hodnotu akcionárov.

Populárne Kategórie

Top