Odporúčaná, 2020

Redakcia Choice

Definícia CVM

Čo je to CVM:

Skratka CVM znamená Komisiu pre cenné papiere . Je to subjekt, ktorého cieľom je regulovať a kontrolovať brazílsky trh s cennými papiermi a informovať verejnosť o spoločnostiach, ktoré tieto cenné papiere vydali.

Cenné papiere, akcie, dlhopisy, bonusy na upisovanie, kupóny, práva, potvrdenia o upisovaní, certifikáty rozdelenia akcií, vkladové certifikáty cenných papierov, dlhové certifikáty a iné sa považujú za cenné papiere.

Je tiež zodpovednosťou CVM zabezpečiť hladké fungovanie akciového trhu a podporovať kapitálové investície do verejných spoločností.

CVM bol vytvorený zákonom č. 6 385 zo 7. decembra 1976 a bol novelizovaný zákonom č. 10 411 z 26. februára 2002. Všetky verejné emisie cenných papierov možno distribuovať až po predchádzajúcej registrácii v CMV.

Populárne Príspevky, 2020

MVP

VHS

Populárne Kategórie

Top