Odporúčaná, 2020

Redakcia Choice

RH

Definícia reprezentatívnosť

Čo je reprezentatívnosť:

Reprezentatívnosť znamená zastupovanie záujmov určitej sociálnej skupiny alebo ľudí .

Je to spôsobilosť pripisovaná jednotlivcovi alebo subjektu (politická, stranícka, odborová atď.) Na základe schopnosti prezentovať túto úlohu.

Politické zastúpenie v modernom štáte znamená, že väčšina obyvateľstva si zvolila zástupcu, ktorý rozhoduje „v mene ľudu“ v zhromaždení republiky, kongresu alebo parlamentu.

Reprezentatívnosť Únie naznačuje, že únia je reprezentatívnym subjektom konkrétnej robotníckej triedy, ktorá je zodpovedná za boj za práva tejto triedy a za ochranu svojich záujmov.

Študentské združenie je organizácia zastupujúca študentov konkrétnej vysokej školy. Študentské združenia majú zastúpenie v akademických centrách, ktoré môžu združovať niekoľko kurzov tej istej fakulty.

Populárne Kategórie

Top