Odporúčaná, 2020

Redakcia Choice

GPS

Definícia epilóg

Čo je to epilog:

Termín epilog znamená záver . Vyjadruje poslednú časť prejavu, v ktorej je vypracované konečné zhrnutie myšlienok, alebo kde je prezentovaný výsledok príbehu.

Epilóg k literárnemu dielu určuje posledné udalosti rozprávaného príbehu. V ňom budú prezentované všetky fakty, ktoré spôsobili, že intrigy boli uzavreté. Je to časť textu, ktorá opisuje osud postáv, ktoré tvoria dej. V epiológii sa dajú odhaliť aj skutočnosti, ktoré dopĺňajú význam akcie.

V hre je epilog poslednou scénou, poslednou rečou alebo posledným aktom, ktorý ukončí akciu.

Epilog je opakom prologu, ktorý je definovaný časťou, ktorá predchádza príbehu. V prologu sa hovoria všetky udalosti, ktoré sa udiali pred hlavným príbehom. Preto je prolog úvodnou časťou podujatia.

Populárne Príspevky, 2020

WMS

Populárne Kategórie

Top