Odporúčaná, 2020

Redakcia Choice

Definícia pravdovravnosť

Čo je pravdivosť:

Veracity je dôkazom toho, čo je pravdivé . Význam pravdivosti je úzko spojený so všetkým, čo sa týka pravdy alebo schopnosti niekoho vždy povedať, čo je dôveryhodné. Preto je opakom klamstva alebo klamstva.

Verálnosť je ženské meno, ktoré vyjadruje, čo je v súlade s tým, čo je pravdivé. Je to kvalita pravdy, prídavné meno, ktoré kvalifikuje situácie, v ktorých je verná reprezentácia pravdy.

Veracity, uvádza skutočnú, skutočnú skutočnosť. Je to udalosť, v ktorej nevyvoláva pochybnosti alebo rozpory, ktoré by ohrozovali jej pravosť.

Dokázať pravdivosť potreby vyhodnotiť fakty, dokázať pravdu, vyhnúť sa rozporom a odstrániť pochybnosti. Podobne, v situácii vypovedania aktov, ktoré môžu viesť k obvineniu jednotlivca, je nevyhnutné preskúmať pravdu skutkového stavu.

„Princíp pravdivosti reklamy“ je zdôraznený v zákone č. 8.078 z 11. septembra 1990 v zákone o ochrane spotrebiteľa v článku 37 - Všetky klamlivé alebo urážlivé reklamy sú zakázané. Vo svojom článku 38 - Dôkaz o pravdivosti a oprave informácií alebo reklamnej komunikácie je na tých, ktorí ich sponzorujú.

Populárne Kategórie

Top