Odporúčaná, 2020

Redakcia Choice

Definícia PIS PASEP

Čo je PIS PASEP:

PIS PASEP je skratka Programu sociálnej integrácie a Programu formovania verejného serverového dedičstva (PASEP), ktoré sú sociálne príspevky splatné spoločnosťami. PIS PASEP je číslo zaregistrované na karte CNPJ alebo v registračnom dokumente zamestnanca.

Cieľom PIS PASEP je financovanie platieb poistenia v nezamestnanosti, platieb a účasti na príjmoch orgánov a subjektov, a to tak pre zamestnancov verejných, ako aj súkromných spoločností. PIS PASEP je tiež istým druhom zabezpečenia FGTS (Záručný fond časom služby).

PIS / PASEP je tiež program vládneho doplnku, ktorý existoval od ústavy z roku 1988. Príjmy z PIS môžu byť každoročne odňaté, ale iba v špecifických prípadoch, ako je odchod do dôchodku, smrť alebo vážna choroba, je dostatočný dôvod.

PIS PASEP bola vytvorená s funkciou integrácie zamestnaneckého života, ako je napr. Rozvoj spoločnosti, okrem umožnenia lepšieho rozdelenia príjmov v celej krajine.

Populárne Príspevky, 2020

Populárne Kategórie

Top