Odporúčaná, 2020

Redakcia Choice

Definícia milovať

Čo je láska:

Láska je pocit náklonnosti a prejavu náklonnosti, ktorá sa rozvíja medzi bytosťami, ktoré majú schopnosť ju demonštrovať.

Láska motivuje potrebu ochrany a môže sa prejavovať rôznymi spôsobmi: materskou alebo otcovskou láskou, bratskou láskou (bratskou láskou), fyzickou láskou, platonickou láskou, láskou k životu, láskou k prírode, láskou k zvieratám, nesebeckou láskou, láskou k sebe samému a tak ďalej.

Etymologicky, termín "láska" vznikol z latinskej " lásky ", slova, ktoré malo rovnaký význam ako v súčasnosti: pocit náklonnosti, vášne a veľkej túžby.

Definovanie toho, čo je láska, nie je ľahká úloha, pretože pre každú osobu môže láska predstavovať niečo iné. Tu je 7 filozofov, ktorí definovali lásku epickým spôsobom.

Fyzická láska alebo Eros predstavuje lásku medzi pármi, pocit, ktorý zahŕňa silné afektívne spojenie a všeobecne sexuálne spojenie.

Zvyčajne je symbolizovaný kresbou srdca a amor je mytologická postava, ktorá zosobňuje lásku.

Láska spôsobuje nadšenie pre niečo a záujem robiť dobro, napríklad lásku k prírode alebo lásku k zvieratám.

Láska k Bohu alebo láska ku Kristovi ukazuje náboženské spojenie, pocit oddanosti a uctievania.

Tento typ lásky, známy ako agape, to znamená, je bezpodmienečný, jedinečný a nedá sa presne opísať. Božia láska je príkazom v mnohých náboženstvách, nie len kresťanských.

Láska je tiež jednou z najdôležitejších tém rôznych umeleckých foriem. Zoznámte sa so 7 umeleckými dielami, v ktorých je hlavnou témou láska.

Mnohí ľudia vyjadrujú svoje najhlbšie pocity prostredníctvom milostných správ, milostných vyhlásení alebo milostných básní, ktoré sú zdieľané so špeciálnymi ľuďmi.

Niekedy je akcia alebo obrázok viac ako tisíc slov. Vidieť zmysel lásky v 20 obrazoch.

Láska má tiež spoločenskú úlohu, podnecuje iné akcie a pocity, ako je solidarita.

Zakázaná láska sa stane, keď dvaja ľudia nemôžu byť spolu, keď vzťah medzi nimi nie je povolený.

Prípad zakázanej lásky je prípad Romea a Júlie, pretože ich rodiny boli súpermi. Zakázané lásky sú často najvyhľadávanejšie.

Láska je populárny termín pre osobu, ktorá je očarujúca, milá, milá a osobná. Termín môže byť použitý ako prídavné meno "dieťa je láska", alebo ako vokálna "láska, som tu".

Existujú rôzne definície a typy lásky, ktoré sa líšia v závislosti od ľudí a okolností. Niektoré príklady žánrov lásky sú:

  • Platónska láska
  • Pravá láska
  • Bratská láska
  • Bezpodmienečná Láska
  • Vlastná láska

Populárne Príspevky, 2020

Populárne Kategórie

Top