Odporúčaná, 2020

Redakcia Choice

Definícia glosár

Čo je to Slovník pojmov:

Slovník je špecifický typ slovníka pre málo známe slová a frázy, buď preto, že sú technické, regionálne alebo v inom jazyku.

Slovník spravidla tvorí úvodnú alebo záverečnú kapitolu konkrétneho literárneho diela, v abecednom poradí uvádza správne významy najpodivnejších výrazov prítomných v celom texte.

Slová, ktoré sa objavujú v slovníku, sú zvyčajne málo známe, najmä preto, že predstavujú technické a komplexné pojmy, väčšinové znalosti jednotlivcov, ktorí poznajú určitú vedu alebo oblasť.

V glosároch sa môžu objaviť aj súčasné významy vyhynutých výrazov alebo slov, ktoré však slúžili na správne definovanie určitých pojmov alebo situácií v staroveku.

V literárnych dielach môžu glosáre slúžiť aj na vysvetlenie niektorých neológov vytvorených autorom, ktoré nemohli byť počas textu objasnené, pretože by to spôsobilo, že čitateľ stratí rytmus čítania.

V niektorých vedeckých alebo vedeckých článkoch sú glosáre považované za nevyhnutné pre ľahkú identifikáciu pojmov a pojmov, ktoré pomáhajú čitateľovi pochopiť smer výkladu, ktorý poskytol autor štúdie k jeho práci.

Existuje niekoľko rôznych typov slovníkov, napríklad: dvojjazyčný slovník, keď sú slová vysvetlené a preložené do iného jazyka; glosár špecifických tém, ako sú financie a administratíva, vysvetľujúci technické pojmy používané odborníkmi alebo ľuďmi, ktorí majú záujem objavovať ich významy, ako aj vedecké termíny.

Populárne Príspevky, 2020

WMS

Populárne Kategórie

Top