Odporúčaná, 2020

Redakcia Choice

Definícia v režime offline

Čo je offline:

Offline (alebo offline) je anglický termín, ktorého doslovný význam je " mimo riadku " a môže tiež kvalifikovať niečo, čo je vypnuté alebo odpojené . Bežne sa používa na označenie, že konkrétny používateľ internetu alebo inej počítačovej siete nie je pripojený k sieti.

V sociálnych sieťach, chatových stránkach alebo elektronických komunikačných programoch je veľmi bežné vidieť stav určitého používateľa ako „offline“, čo znamená, že vaša sieť kontaktov nie je k dispozícii pre konverzácie alebo interakcie. Naopak, termín online vyjadruje stav konektivity a znamená, že používateľ je viditeľný a možno ho kontaktovať.

Niektoré hardvérové ​​zariadenia, ako napríklad modemy, tlačiarne alebo skenery, môžu byť tiež offline, čo znamená, že medzi zariadením a systémom nie je nadviazané žiadne spojenie.

Existujú aj prehliadače, kde môžu používatelia vykonávať prehliadanie v režime offline a pomocou tejto funkcie je možné stránky prezerať pomocou miestnych kópií stránok, ktoré boli predtým prevzaté v režime online . To môže byť užitočné, keď je počítač v režime offline a nie je možné alebo žiaduce pripojiť sa na Internet.

Populárne Kategórie

Top