Odporúčaná, 2020

Redakcia Choice

Definícia nahrať

Čo je odovzdanie:

Upload je anglický výraz, ktorý odkazuje na činnosť odosielania dát z lokálneho počítača na vzdialený počítač alebo server, zvyčajne cez internet.

Keď používateľ odovzdá video do služby YouTube, odovzdá video, teda odovzdá video zo svojho počítača na server YouTube. Podobne, ak chcete, aby sa v online fotogalérii zobrazil obrázok vášho vlastného autorstva, ako napríklad olhares.uol.com.br, používateľ musí obrázok nahrať, tj odoslať obrázok z počítača do uvedené miesto.

Upload x Download

Prevziať je akcia proti odovzdaniu. Sťahovanie znamená prenos súboru, napríklad obrázka, videa alebo dokumentu uloženého na vzdialenom serveri do lokálneho počítača. Je to to isté ako prevzatie programu dostupného na internete na spustenie na počítači používateľa.

Populárne Kategórie

Top