Odporúčaná, 2020

Redakcia Choice

CVM

Definícia odložený

Čo je odložené:

Odložený je minulý úsek slovesa deferir, ktorého zmyslom je dať súhlas so žiadosťou o niečo. Udelenie súhlasu je úkonom schvaľovania alebo udeľovania žiadosti alebo žiadosti.

Termín je široko používaný inštitucionálne, keď hierarchický nadriadený danej inštitúcie dostane nejakú písomnú žiadosť od ktoréhokoľvek z jeho podriadených. Táto požiadavka zvyčajne končí výrazom „odklad žiadosti“.

V prípade kladnej odpovede na žiadosť hierarchický nadriadený, ktorý má právomoc tak urobiť, jednoducho píše na určitom mieste dokumentu, kde je žiadosť podaná, slovo „odložené“ spolu s jeho podpisom. Ak žiadosť nie je splnená alebo schválená, použije sa slovo „ zamietnuté “.

Získajte viac informácií o význame odmietnutia.

Odložené a odložené

Často dochádza k zámene medzi milosťami „odloženými“ a „odloženými“ slovami. Odložené (i) znamená odložené alebo oneskorené. Sloveso sa tiež líši od stavu odlišnosti alebo odlišnosti.

Pozrite si tiež, čo znamená Odložený s funkciou.

Populárne Kategórie

Top