Odporúčaná, 2020

Redakcia Choice

Definícia daň z nehnuteľnosti

Čo je to IPTU:

IPTU je skratka pre daň z nehnuteľností a mestskú územnú daň, čo je brazílska daň vyberaná od ľudí, ktorí vlastnia mestský nehnuteľný majetok, ako je byt, obchodná miestnosť, dom alebo iný typ majetku v urbanizovanom regióne.

IPTU je zahrnutá do Federálnej ústavy a slúži právnickým i fyzickým osobám. Na celú regis- túru IPTU sa vzťahuje Národný daňový zákonník (CTN), reprezentovaný zákonom č. 5, 172 z 25. októbra 1966.

Hlavným cieľom IPTU je v podstate fiškálna, tj získať finančné prostriedky pre vládu, ale môže byť aj prostriedkom na kontrolu cien nehnuteľností.

Ak sa nehnuteľnosť nemá žiadny typ budovy, potom majitelia pozemkov by mali platiť len tzv mestskej územnej dane.

Ľudia, ktorí nežijú v meste, ale vo vidieckych oblastiach, platia aj dane, ITR, čo znamená daň z vidieka .

Ako „mestská oblasť“ sa podľa zákona lokalita chápe ako ponuka základných podmienok pre obyvateľov, ako sú: vodovod, kanalizácia, systém verejného osvetlenia, základná škola a zdravotná klinika. maximálna vzdialenosť tri kilometre a chodník s riečnymi vodovodmi.

V niektorých štátoch, zvyčajne tých najmenších, je IPTU hlavným zdrojom finančných prostriedkov. Základom pre výpočet IPTU je hodnota nehnuteľnosti na jej zaplatenej dani, peňažná hodnota a hotovosť. Sadzba použitá na výpočet IPTU je stanovená zákonodarcom každej obce a môže sa líšiť podľa štátu.

Niektoré z faktorov, ktoré majú vplyv na výpočet hodnoty IPTU nehnuteľnosti sú: veľkosť pozemku, jeho umiestnenie, veľkosť zastavanej plochy a kvalifikácia, ktorá pozostáva z kvality povrchovej úpravy tejto stavby.

Pozrite sa na význam námestia meter a Venal Value.

IPTU má tiež veľmi dôležitú sociálnu funkciu, ktorou je zabrániť tomu, aby majitelia zneužívali veľké nehnuteľnosti, pretože keď sa preukáže, že majetok nie je správne využívaný, vláda môže zvýšiť IPTU s cieľom s ktorými majitelia nehnuteľnosť predávajú, a tak ju robia produktívnou.

Pozri tiež: význam IPVA.

Populárne Kategórie

Top