Odporúčaná, 2020

Redakcia Choice

Definícia množstvo

Čo je suma:

Protiprúd je miesto nachádzajúce sa nad druhým, vo vzťahu k rieke. Upstream je miesto, ktoré je najbližšie k prameňom rieky, zdroj je najviac proti prúdu bod rieky.

Referenčným bodom, ktorý možno použiť, je mesto na brehu rieky, vodopád, priehrada, most, atď. Čokoľvek nad určitým referenčným bodom, proti prúdu rieky, sa uvádza, že sa nachádza upstream.

Upstream je príslovková fráza, ktorá má význam na strane zdroja rieky. Antonym upstream je fér, čo znamená, že na strane, kde príliv uniká.

Množstvo slov, v závislosti od zamerania, sa môže týkať sumy kapitálu a úroku; akýkoľvek vertikálny kus podpery, ktorý v konštrukcii nemožno považovať za stĺp alebo stĺp; ktorý sa vznáša, a tiež smer, z ktorého prúdia vody fluviálneho prúdu.

Populárne Kategórie

Top