Odporúčaná, 2020

Redakcia Choice

Definícia život

Čo je život:

Život znamená existenciu . Z latinského "vita", ktorý odkazuje na život. Je to neustály stav činnosti spoločnej organizovaným bytostiam . Je to obdobie medzi narodením a smrťou . Predĺžením života je čas existencie alebo fungovania niečoho.

Slovo život má veľmi široký pojem a môže mať niekoľko významov v závislosti od kontextu, v ktorom je vložený:

Dobrý život - je to nečinný život, bez práce alebo celkom ziskový;

Sociálny život - sú všetky prejavy vyplývajúce zo vzťahov medzi ľuďmi;

Organický život - je súbor životne dôležitých funkcií;

Život psov - je to tvrdý, tvrdý, namáhavý, urážlivý alebo nešťastný život;

Verejný život - je výkon akejkoľvek funkcie alebo funkcií spojených so záujmami štátu alebo spoločenstva;

Latentný život - je to život rastlinného orgánu, ktorý ako živý nepredstavuje prejav života (zrelé semená sú latentné živé orgány);

Večný život je duchovná existencia po smrti;

Unitive life - v teológii je to život večného spojenia s Bohom;

Zatratený život - má byť zúrivý, nahnevaný, rozhorčený;

Všetok život - je to výraz, ktorý naznačuje, že ideme rovnakým smerom, rovnakým spôsobom, bez toho, aby sme sa vydali na cestu.

Populárne Príspevky, 2020

Populárne Kategórie

Top