Odporúčaná, 2020

Redakcia Choice

Definícia Vedecký termín

Čo je vedecký termín:

Vedecký termín je príbuzný termín, ktorý ukazuje a odhaľuje vedu, ktorá nie je ideologická ani nie je založená na zdravom rozume. Je to termín používaný vo vedeckom jazyku, neznámy tým, ktorí nie sú učencami konkrétnej vetvy.

Vedecký termín je pravdivý názov chorôb, druhov rastlín a živočíchov, ak sú v pôvodnom názve. Vedecký termín sa nazýva aj technický termín alebo žargón. Technické alebo vedecké termíny sú v určitých textoch zvyčajne vyznačené tučným písmom alebo kurzívou, aby sa čitateľovi zdôraznilo, že dané slovo nemusí byť o vás známe.

Vedecký termín je ten, ktorý obyčajne poznajú iba vedci, ktorí majú vedomosti o predmete alebo oblasti. Najväčším príkladom je, keď lekár diagnostikuje ochorenie u pacienta, nehovorí sa, že jedinec bol infikovaný protozoom Tripanossoma Cruzi, ale skôr že pacient je s Chagasovou chorobou.

Populárne Kategórie

Top