Odporúčaná, 2020

Redakcia Choice

Definícia Curriculum Lattes

Čo je to kurikulum Lattes:

Učebné osnovy Lattes sú učebné osnovy vytvorené v štandardoch Lattes Platform, riadených CNPq (Národná rada pre vedecký a technologický rozvoj).

Platforma Lattes je výsledkom skúseností CNPq s integráciou databáz osnov, výskumných skupín a inštitúcií do jednotného informačného systému.

Kurikulum Lattes sa stalo národným štandardom v akademických záznamoch študentov a výskumníkov v Brazílii. V súčasnosti ho prijíma väčšina rozvojových inštitúcií, univerzít a výskumných ústavov.

Bohatstvo informácií, komplexnosť a spoľahlivosť sú nevyhnutnými prvkami financovania vedy a techniky.

Curriculum Lattes je komplexnejší ako Curriculum Vitae, čo je hlavný rozdiel medzi týmito dvoma. Curriculum Lattes je dlhší, pretože by mal podrobne spomenúť všetko, čo súvisí s kariérou profesionála.

Všetky údaje platformy Lattes sú verejnosti prístupné na konzultáciu na internete.

Populárne Kategórie

Top