Odporúčaná, 2019

Redakcia Choice

Definícia Kritická reflexia

Čo je kritická reflexia:

Kritická reflexia je povedomie; preskúmať alebo analyzovať dôvody a dôvody pre niečo .

Kriticky sa odráža postoj vyšetrovania a preto je potrebné vedieť, čo sa skúma, bez akýchkoľvek predsudkov a predsudkov.

Kriticky sa odráža aj zo súboru informácií získaných z výskumu.

Niektoré výrazy používané pri hovorení o kritickej reflexii sú „neskúmajte knihu podľa jej obalu“; čo znamená, že neskúmajte fakt alebo objekt bez toho, aby ste najprv dôkladne poznali jeho zámery, pôvod, autorov atď.

Kritická reflexia je komplexná, spochybňujúca a autonómna reflexia. Spočíva v tom, že jednotlivec ide nad rámec toho, čo číta alebo počuje, pričom hľadá rôzne perspektívy na analýzu tej istej skutočnosti.

Je definovaný tým, že neprijímame ako jasné a zjavné veci, myšlienky, fakty, situácie, hodnoty, správanie nášho každodenného života; nikdy ich neprijímať bez toho, aby ich najprv preskúmali a chápali ako celok.

Kritická úvaha o filozofii

Vo filozofii sa používa aj kritická reflexia. Samotná filozofia je systematická a kritická reflexia, ktorej cieľom je zachytiť „vec sama o sebe“, skrytú štruktúru a existujúci spôsob bytia. Aby bola reflexia filozofická, musí existovať kritickosť.

Ďalšie informácie o význame filozofie.

Populárne Príspevky, 2019

Populárne Kategórie

Top