Odporúčaná, 2020

Redakcia Choice

DJ

Definícia Skutočné unce

Čo sú skutočné unce:

Skutočné poplatky sú povinnosti, ktoré obmedzujú požívanie a disponovanie s majetkom, predstavujú práva nad niečím iným. Sú zaťažené právami, ktorých užitočnosťou by bolo vytvorenie osobných kreditov v prospech držiteľa.

Skutočné dlhy sa líšia od skutočných práv a skutočných záručných práv a ich podobnosť je definovaná zákonom. Sú povinnosťou vykonávať periodicky alebo opakovane dávky, ktoré patria držiteľovi určitého majetku a sú viazané na vec, ktorá bude slúžiť ako záruka splnenia. V reálnych poplatkoch povinnosť tiež patrí tomu, kto vec vlastní.

Na to, aby existovali skutočné záložné práva, je nevyhnutné, aby vlastník veci bol vlastne dlžníkom, ktorý podlieha povinnosti, nie iba vlastníkovi alebo vlastníkovi určitého majetku, ktorého hodnota zaručuje zadlženie ostatných.

Ďalším významom pre reálne bremená je certifikát o skutočných bremenách, ktorý je, ako keby išlo o rodný list majetku, tento dokument sa získa v registri okresu, v ktorom sa majetok nachádza.

Pozri tiež význam inverzie dôkazného bremena.

Populárne Príspevky, 2020

TCC

Populárne Kategórie

Top