Odporúčaná, 2019

Redakcia Choice

DIT

Definícia Výpredaj Power

Čo je výhodná sila:

Vyjednávacia sila znamená moc výmeny ; výmena. Vyjednávanie je výmenou, podvodom alebo nie jedným predmetom za iný; je sila osoby alebo skupiny pri diskusii o cenách, tlaku a náročnosti, napríklad vyššej kvalite za nižšiu cenu.

Barganha pochádza z anglického slova bargain, ktoré predstavuje sloveso barganhar v portugalčine.

V obraznom zmysle môže byť vyjednávanie synonymom podvádzania, pretože môže predstavovať podvodnú transakciu.

Výmenný výkon podľa Portera

Vyjednávacia sila predstavuje dva faktory v modeli piatich síl Michaela Portera, ktorého cieľom je analyzovať hospodársku súťaž medzi spoločnosťami a rozvíjať efektívnu obchodnú stratégiu.

Vyjednávacia sila kupujúcich je jednou z piatich silných stránok spoločnosti Porter, je to schopnosť zákazníkov vyjednávať so spoločnosťami v tomto odvetví. Táto konkurenčná sila súvisí s rozhodovacou schopnosťou kupujúcich nad atribútmi výrobkov, najmä cenou a kvalitou.

Ďalším faktorom je vyjednávacia sila zákazníkov, čo je, keď zákazníci požadujú vyššiu kvalitu za nižšiu cenu tovarov a služieb, tento faktor tiež konkuruje priemyslu, núti ceny nadol a hádzať konkurentov proti sebe.

Pozri význam Porterových 5 síl.

Populárne Kategórie

Top