Odporúčaná, 2020

Redakcia Choice

Definícia CCCP

Čo je CCCP:

CCCP je skratka slov v ruštine Zväzu sovietskych socialistických republík, čo je ekvivalent ZSSR . Západný svet zbožňoval koncept CCCP pre termín v ruštine, ktorý sa používal v uniformách pre športové súťaže, kultúrne a technologické podujatia v bývalom Sovietskom zväze.

Symbol a akronym získali veľkú slávu, a dokonca aj po skončení Sovietskeho zväzu, počas vedenia Vladimíra Putina, sa obnovilo používanie názvu krajiny, ktoré sprevádzalo obnovenie sovietskych hymnov a opätovné použitie vlajky s kosou a kladivo ako symbol ruskej armády.

Kombinovaný súbor kodexov Spoločenstva

CCCP je tiež akronymom pre kombinovanú komunitu Codec Pack, čo je súbor, ktorý je k dispozícii na niekoľkých lokalitách na stiahnutie programu, ktorého cieľom je uľahčiť prehrávanie videí vo Windows. Tento balík obsahuje kodeky, takže takmer všetky používané formáty videa sú aktuálne prehrávateľné na počítači používateľa.

CCCP v Belo Horizonte

Kult Club Cine Pub je krčma v Savassi, Belo Horizonte, ktorá ponúka zákazníkovi niekoľko možností piva (národného i medzinárodného), ako aj kultúrneho programu.

Populárne Príspevky, 2020

WMS

Populárne Kategórie

Top