Odporúčaná, 2019

Redakcia Choice

Definícia energie

Čo je výkon:

Sila je právo na úmysel, konanie, velenie a v závislosti od kontextu vykonávať svoju autoritu, zvrchovanosť, vlastníctvo domény, vplyvu alebo sily.

Moc je termín, ktorý vznikol z latinského vačica, čo znamená "byť schopný", a je to slovo, ktoré možno použiť v rôznych definíciách a oblastiach.

Podľa sociológie, moc je schopnosť uvaliť svoju vôľu na iných, a existuje niekoľko typov moci: sociálna moc, ekonomická moc, vojenská sila, politická moc, okrem iného.

Niektorí dôležití autori, ktorí študovali otázku moci, boli Michel Foucault, Max Weber, Pierre Bourdieu.

Hlavnými sociologickými teóriami týkajúcimi sa moci sú teória hier, feminizmus, machizmus, symbolické pole atď.

Pre politiku je sila schopnosťou niečo uvaliť na nič iné ako na neposlušnosť. Politická moc, ak je uznaná za legitímnu a sankcionovanú ako exekútora ustanoveného poriadku, sa zhoduje s autoritou, ale je tu politická moc odlišná, ako v prípade revolúcií alebo diktatúr.

Moc sa prejavuje v rôznych sociálnych vzťahoch a tam, kde existujú mocenské vzťahy, je politika a politika sa vyjadruje v rôznych formách moci.

Súdna zložka

Súdnictvo je jednou z troch právomocí brazílskeho štátu, ktorému je pridelená súdna funkcia, tj správa spravodlivosti v spoločnosti prostredníctvom dodržiavania zákonov a ústavných zákonov.

Ďalšie informácie o význame súdnej moci.

Výkonná moc

Výkonná moc má za cieľ vládnuť ľudí a spravovať verejné záujmy podľa ústavy krajiny.

Získajte viac informácií o význame výkonnej moci.

Právna moc

Záleží na legislatívnom odbore a legislatívnej funkcii, na navrhovaní zákonov, ktoré upravujú štát, ako aj na správaní občanov a súkromných a verejných organizácií.

Získajte viac informácií o význame legislatívnej moci.

Pozri tiež význam vlády.

Populárne Kategórie

Top