Odporúčaná, 2020

Redakcia Choice

Definícia duch času

Čo je Zeitgeist:

Zeitgeist znamená ducha času, ducha času alebo znamenia čias. Je to nemecké slovo.

Zeitgeist je intelektuálna a kultúrna klíma sveta naraz, alebo všeobecné charakteristiky určitého časového obdobia.

Koncept Zeitgeistu predstavil Johann Gottfried Herder a ďalší nemeckí romantickí spisovatelia. V roku 1769 napísal Herder kritiku práce filozofa Christiana Adolpha Klotza, ktorý zaviedol slovo Zeitgeist.

Film Zeitgeist je film z roku 2007, ktorý produkuje Peter Joseph, ktorý pokrýva témy ako kresťanstvo, útoky z 11. septembra a centrálna banka Spojených štátov amerických. V roku 2008 bol vydaný druhý film, pokračovanie prvého filmu s názvom Zeitgeist: Addendum, ktorý sa zaoberá témami ako globalizácia.

Je tu aj hnutie Zeitgeist, ktoré je globálnou aktivistickou skupinou udržateľnosti a snaží sa zjednotiť svet so spoločným cieľom udržateľnosti druhov. Je to sociálne hnutie s viac ako 1 100 kapitolami v takmer každej krajine.

Populárne Príspevky, 2020

Populárne Kategórie

Top