Odporúčaná, 2020

Redakcia Choice

Definícia dielňa

Čo je to Workshop:

Workshop je stretnutie skupiny záujemcov o konkrétny predmet . Môže to byť aj aktivita na diskusiu na tému, ktorá je zaujímavá pre každého.

Workshop je druh seminára, diskusnej skupiny alebo kolokvia, ktorý kladie dôraz na výmenu myšlienok a demonštráciu a aplikáciu techník a zručností.

Osoba, ktorá sa zúčastní workshopu, sa chce naučiť niektoré veci (často praktické) o danej téme.

Workshop sa líši od prednášky, v niektorých špecifických oblastiach, pretože v workshope je publikum pozývané, aby sa podujatia aktívne zúčastnili a nie sú len divákmi, komunikujú s tým, čo sa deje.

Workshop je praktickejší a jeho realizácia si vyžaduje otvorenosť k dialógu rečníka alebo inštruktora a divákov.

Všeobecne platí, že workshop je výstava alebo prehliadka práce, a zvyčajne sa vykonáva na iných miestach, ako sú obvyklé, ako sú farmy, strediská, turistické miesta, hotely a oveľa viac, aby ľudia mohli opustiť svoju zónu pohodlia.

Tam sú workshopy na širokú škálu tém, ako je divadlo, varenie, osobnú obranu, kreatívne písanie, fotografovanie, dramaturgia a tak ďalej.

Pozri tiež význam prestávky na kávu a seminár.

Populárne Príspevky, 2020

TCC

Populárne Kategórie

Top