Odporúčaná, 2019

Redakcia Choice

Definícia UNICEF

Čo je UNICEF:

UNICEF je skratka pre Detský fond OSN a je agentúrou OSN. UNICEF si kladie za cieľ podporovať práva detí, uspokojovať ich základné potreby a prispievať k ich rozvoju a je prítomný v 191 krajinách a územiach po celom svete.

UNICEF sa riadi právami dieťaťa a snaží sa zabezpečiť, aby sa tieto práva stali trvalými etickými zásadami a medzinárodnými kódexmi správania pre deti. Sídlo UNICEF je v New Yorku, USA.

Po druhej svetovej vojne boli mnohé deti v Európe, na Blízkom východe av Číne osirotené, bez rodiny, bez jedla a viac. Potom sa skupina krajín zjednotená Organizáciou Spojených národov (OSN) rozhodla vytvoriť fond na pomoc týmto deťom a odvtedy je táto organizácia v činnosti.

UNICEF je jediná celosvetová organizácia, ktorá sa venuje špeciálne deťom. Pracuje priamo s vládami krajín na vytváraní rozvojových programov v oblasti zdravotníctva, vzdelávania, výživy, vody a hygieny a tiež na ochranu a ochranu detí, ktoré sú obeťami násilia.

V Brazílii je UNICEF aktívny v celej krajine, ale jeho prioritou sú regióny Sever a Severovýchod, kde sú sociálne ukazovatele nižšie. Na podporu najviac znevýhodnených detí podporuje UNICEF projekty rôznych inštitúcií v celej Brazílii.

Populárne Príspevky, 2019

Populárne Kategórie

Top