Odporúčaná, 2019

Redakcia Choice

Definícia Páchať

Čo je Envidar:

Zapojiť sa do zmyslu, aby sme sa používali s odhodlaním alebo odhodlaním, aby sme sa na niečo venovali maximálne, hľadali výzvu. Angažovanosť sa sústreďuje na určitý cieľ a nevzdáva sa, kým nie je splnená.

Závidieť znamená tiež ponúknuť len ako prejav dobrotivosti, bez skutočného zámeru byť prijatý.

Envidar je výraz, ktorý je tiež súčasťou dialektu obyvateľstva, ktoré žije v Rio Grande do Sul, Brazília, ktoré používajú na rozhovory, keď bude hrať jednotlivec, staviť, riskovať hru.

Niektoré vety, v ktorých sa používa sloveso správne:

"Na druhej strane sa budeme snažiť o rozvoj nášho partnera."

"Investoval prostriedky potrebné na dosiahnutie svojho cieľa."

"Skúšajúci by mal robiť svoju vedu na riešenie problémov."

"Museli by stráviť veľa hodín na vyriešenie konfliktu."

Populárne Príspevky, 2019

Populárne Kategórie

Top