Odporúčaná, 2019

Redakcia Choice

Definícia Jericho

Čo je Jericho:

Jericho je starobylé biblické mesto nachádzajúce sa v Palestíne na brehu rieky Jordán. Meno Jericho znamená voňavé a pochádza zo slova Kanaán, ktorý má rovnaký význam. Jericho je považovaný za jedno z najstarších trvalo obývaných miest na svete a dôležitý zdroj informácií o starých ľudských obydliach na východe.

Jericho sa spomína viac ako 70-krát v hebrejskej Biblii, pred smrťou Mojžiša, Boh mu ukázal Pôstnu knihu v piatej knihe Tóry, a Jericho bol referenčným bodom: Jericho je opísaný v Starom zákone ako „Mesto palmových stromov "pretože mal mnoho zosilňovačov a bol atraktívnym miestom pre ľudské bývanie." V židovsko-kresťanskej tradícii je známe ako miesto návratu Izraelitov z otroctva v Egypte, ktoré vedie Joshua, nástupca Mojžiša. Jericho je tiež niekoľkokrát spomínaný v Novom zákone, v knihách Matúša, Marka, Lukáša a Židom.

Archeológovia vykopali zvyšky posledných 20 osád v Jerichu a najskorší dátum pred 11 000 rokmi (9 000 pred nl).

Populárne Kategórie

Top