Odporúčaná, 2020

Redakcia Choice

Definícia MBA

Čo je MBA:

MBA je anglická skratka pre Master in Business Administration, ktorá v portugalčine znamená Master in Business Administration . MBA je vzdelávací kurz pre vedúcich pracovníkov v oblasti správy, štúdia financií, účtovníctva, ľudských zdrojov, marketingu, okrem iného.

MBA má magisterský titul, ale v Brazílii nie je takto uznaná. Tu je zaraďovaná ako špecializácia. Magisterský titul uznávaný v Brazílii musí byť vykonaný v renomovaných školách v zahraničí, kde je stále väčší rozdiel, okrem toho, že študent získa viac skúseností účasťou v iných kultúrach.

Ak chcete absolvovať MBA, je potrebné, aby kandidát bol profesionál, ktorý už mal určité skúsenosti na trhu, aspoň tri roky, aby plynule ovládal anglický jazyk, najmä ak ide o štúdium v ​​zahraničí. Okrem toho by ste mali prezentovať aj svoje akademické a odborné učebné osnovy a viesť rozhovor so skupinou, ktorá si vyberá.

V tomto kurze sa odborník naučí, ako riadiť spoločnosť, ktorá môže byť vaším vlastným podnikaním alebo prácou vo veľkej skupine. MBA je náročný kurz a líši sa podľa zvoleného predmetu, školy, trvania a kvality.

Tam je ročné hodnotenie, kde sú prezentované najlepšie MBA školy a univerzity na svete s názvom "Global MBA Ranking".

Populárne Príspevky, 2020

MVP

VHS

Populárne Kategórie

Top