Odporúčaná, 2020

Redakcia Choice

Definícia dobrý

Čo je dobré:

Dobré je anglické slovo a znamená "dobré" v portugalčine. Tento pojem má niekoľko významov v závislosti od spôsobu, akým sa používa.

Dobrý môže byť rozdiel medzi "dobrým" a "zlým", ale aj "dobrým" a "zlým".

Príklad: " Toto jedlo je také dobré ".

Dobrý je tiež široko používaný v ekonomike, keď sa vzťahuje na konkrétny typ produktu.

Ďalším príkladom použitia tohto slova je výraz " forma dobra ", čo bol popis používaný Platom v dialógu so Sokratesom.

Pre Platóna to bolo cieľom poznať, že ľudské bytosti sú povinné „hľadať dobro“, ale že ľudia v tejto prechádzke nie vždy uspievajú.

Existuje niekoľko ďalších významov a aplikácií pre slovo dobré, ako je dobré ráno, dobrá práca, dobré pre vás, okrem iného. Za normálnych okolností tento výraz, sprevádzajúci ďalšie slovo, vyjadruje pozitívny význam o konkrétnej veci alebo situácii.

Príklad: " Urobte si dobrý deň".

V Brazílii je dobré vedieť prostredníctvom spoločnosti Good Card, ktorá je organizáciou špecializovanou na poskytovanie riešení v oblasti kreditných kariet a kreditných kariet odpočítateľných zo mzdy.

Pozri tiež význam GG WP.

Populárne Kategórie

Top