Odporúčaná, 2019

Redakcia Choice

Definícia Manolo

Čo je Manolo:

Manolo je slang používaný hlavne v juhovýchodnej oblasti Brazílie a znamená "bláznivá ruka" alebo "brat" .

Tento termín bol pôvodne len prezývkou pre Manoel, ale stal sa populárnym na internete ako synonymum pre "partnera", "neoddeliteľného priateľa", medzi inými denomináciami, ktoré závisia od osoby a príležitosti, na ktorej sa tento výraz používa.

V štáte São Paulo je veľmi bežné, že ľudia, zvyčajne muži, sa navzájom nazývajú "mano", čo je prezývka pre brata, a v Rio Grande do Sul je tiež spoločná pre blízkosť Argentíny, ktorá sa volá " bratia .

Avšak, manolo a mano sú slang bežne používané medzi tínedžermi a často odkazovať na konkrétnu sociálnu skupinu, ako napríklad "manoly".

Na internete existuje mnoho webových stránok a blogov s humorným obsahom, s vtipmi a vtipmi a zvyčajne používajú tento slang na riešenie ich divákov.

Najmä v sociálnych sieťach sa slovo „manolo“ javí sprevádzané iným slangom bežne používaným v online prostredí: „dorgas“.

Výraz "doras manolo" sa používa v zmysle "tej bláznivej, bláznivej", slangu veľmi bežného medzi mladými ľuďmi, hlavne.

Pozri tiež význam dorgasu.

Populárne Príspevky, 2019

Populárne Kategórie

Top