Odporúčaná, 2019

Redakcia Choice

Definícia utópia

Čo je utópia:

Utopia je myšlienka ideálnej, fantastickej, imaginárnej civilizácie . Je to systém alebo plán, ktorý sa zdá byť nerealizovateľný, je to fantázia, snívanie, ilúzia, sen. Z gréckeho "alebo + topos" znamená "miesto, ktoré neexistuje".

Vo všeobecnom zmysle sa tento pojem používa na označenie imaginárnych konštrukcií dokonalých spoločností podľa filozofických princípov jeho idealizorov. V užšom zmysle to znamená akúkoľvek sociálnu doktrínu, ktorá sa usiluje o transformáciu existujúceho sociálneho poriadku podľa záujmov jednotlivých skupín alebo spoločenských tried.

Utopia bola imaginárna krajina, ktorú vytvoril Thomas Morus, anglický spisovateľ (1480-1535), kde vláda, organizovaná najlepším spôsobom, poskytuje vyváženým a šťastným ľuďom skvelé životné podmienky.

Pre Thomasa Moreho bola utópia spoločnosť organizovaná racionálnym spôsobom, domy a tovar by boli zo všetkých ľudí, ktorí by trávili svoj voľný čas s čítaním a umením, neboli by poslaní do vojny, s výnimkou extrémnych prípadov, takže toto spoločnosť by žila v mieri av úplnom súlade záujmov.

Populárne Príspevky, 2019

Populárne Kategórie

Top