Odporúčaná, 2019

Redakcia Choice

Definícia Súkromné ​​vlastníctvo

Čo je súkromné ​​vlastníctvo:

Súkromné ​​vlastníctvo je právo, ktoré dáva jeho držiteľovi niekoľko právomocí a je predmetom štúdia občianskeho práva .

Súkromné ​​vlastníctvo zahŕňa právo používať, užívať si a disponovať s určitou vecou absolútnym a exkluzívnym spôsobom, ale tieto právomoci nemožno vykonávať neobmedzene, pretože by ovplyvňovali právo iných osôb, ktoré majú rovnaké záujmy ako ostatní jednotlivci, je na verejnej moci, aby obmedzila moc každého z nich.

Súkromné ​​vlastníctvo je súčasťou kapitalizmu a má aj sociálnu funkciu, stanovenú v brazílskej ústave od roku 1988, kedy bola táto téma prvýkrát prijatá. Súkromné ​​vlastníctvo musí okrem toho, že slúži záujmom majiteľa, plniť svoju sociálnu funkciu a konať v súlade s verejným záujmom.

Vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv sa poskytuje právo na súkromný majetok, v ktorom sa uvádza, že „každý jednotlivec má právo vlastniť majetok sám alebo v spojení s inými a nikto nesmie byť svojvoľne zbavený svojho majetku“.

Existuje aj súkromné ​​vlastníctvo výrobných prostriedkov, ktoré tvoria pracovné prostriedky a predmety práce. Pracovnými prostriedkami sú výrobné nástroje ako stroje, zariadenia, nástroje, technológie; zariadenia sú ako budovy, sklady, kancelárie; zdroje energie používané vo výrobe, ktoré môžu byť elektrické, hydraulické, jadrové, veterné; a dopravných prostriedkov. Proces vykorisťovania súkromným majetkom nastáva vtedy, keď majiteľ vlastní výrobné prostriedky a v rôznych formách si vyhradzuje časť svojej práce, pretože im neplatí plnohodnotné ovocie toho, čo produkujú.

Populárne Kategórie

Top