Odporúčaná, 2019

Redakcia Choice

Definícia Rodová identita

Čo je to rodová identita:

Rodová identita spočíva v spôsobe, akým sa jednotlivec identifikuje so svojím pohlavím . Stručne povedané, predstavuje, ako sa človek pozná sám: muž, žena, obaja alebo žiadny z žánrov.

Rodová identita určuje spôsob, akým sa človek cíti a vníma sám, ako aj spôsob, akým chce byť uznaný inými ľuďmi.

Rodová identita sa dá merať v rôznych stupňoch mužskosti alebo ženskosti a podľa niektorých psychológov sa môžu meniť v priebehu života.

Druhy rodových identít

Existujú tri hlavné typy rodovej identity: transgender, cisgenic a non-binárne.

Transgender je jedinec, ktorý sa identifikuje s pohlavím odlišným od pohlavia, ktoré sa mu pripisuje pri narodení. Napríklad: osoba narodená s mužskými charakteristikami (z biologického hľadiska), ktorá však pociťuje ženské pohlavie; alebo jednotlivca, ktorý má ženské fyzické vlastnosti, ale ktorý sa identifikuje ako človek.

Na rozdiel od toho, čo bolo v minulosti neprávom myslené, transgender nie je duševnou poruchou a akýkoľvek pokus o patologizáciu transgenderu môže predstavovať porušenie ľudských práv jednotlivca.

Získajte viac informácií o službe Transgender.

CGE je jednotlivec, ktorý sa identifikuje so svojím „rodom narodenia“. Napríklad: jednotlivec, ktorý má biologické charakteristiky typické pre mužské pohlavie a ktorý sa identifikuje (sociálne a psychologicky) ako človek. Týmto spôsobom možno povedať, že je to muž žánru.

Ďalšie informácie o Cisgene.

Non-binárne je klasifikácia, ktorá charakterizuje zmes medzi mužský a ženský, alebo celkový ľahostajnosť medzi týmito dvoma. Non-binárne jednotlivci idú nad rámec sociálnych rolí, ktoré sú pripisované pohlavia, vytvára tretiu identitu, ktorá uniká "muž-žena" vzor.

Pozri tiež význam homosexuality a poznať 10 dôležitých momentov v boji proti homofóbii.

Rodová identita a sexuálna orientácia

Mnohí ľudia si tieto dva pojmy mýlia, rodová identita však nesúvisí so sexuálnou orientáciou.

Napríklad transsexuálna žena (jedinec, ktorý sa narodil s mužským pohlavným orgánom, ale identifikuje sa s ženským pohlavím), môže mať akýkoľvek typ sexuálnej orientácie - homosexuál, bisexuál, heterosexuál, asexuál atď.

Pojem „pohlavie“ sa používa na vyjadrenie sociálneho a psychologického rozdielu medzi mužmi a ženami . Týmto spôsobom sa rodová identita, s uvedeným, vzťahuje na identifikáciu, ktorú má osoba pre dané pohlavie - muža, ženu, oboje alebo žiadne. Na druhej strane sexuálna orientácia závisí od pohlavia, ktoré osoba pociťuje sexuálnu príťažlivosť.

Stále existuje výraz pohlavia, ktorý predstavuje spôsob, akým jednotlivec vyjadruje svoje pohlavie pre spoločnosť, či už prostredníctvom oblečenia, jazyka, postojov, gest, atď.

Pozri tiež: LGBT, rodovú a rodovú nerovnosť.

Populárne Kategórie

Top