Odporúčaná, 2020

Redakcia Choice

Definícia kriminalita

Čo je predvolené:

Nesplnenie záväzku spočíva v nedodržaní záväzku, najmä finančnej povahy. Nastaviť, keď niekto nedodržiava vopred stanovené stretnutie.

Z právneho hľadiska je osoba klasifikovaná ako neplnenie, ak táto neplní alebo nevykonáva svoju finančnú zodpovednosť, ktorá je ustanovená v zmluve, jej časti alebo jej časti.

Keď osoba kúpi produkt a uskutoční platby v splátkach, zaväzuje sa zaplatiť určitú mesačnú sumu, kým sa neuhradí celková hodnota tovaru, ktorý si kúpil. Ak kupujúci neuhradí platbu do stanoveného dátumu, je klasifikovaný ako nesplácaný .

Neplatcovia nie sú schopní získať úverové schválenia v bankách alebo financovanie, napríklad preto, že nemajú finančné prostriedky na splnenie svojich záväzkov.

Medzi hlavné synonymá zlyhania patria: predvolené, predvolené, nedodržiavanie, neplnenie, platobná neschopnosť a platobná neschopnosť.

Delikvencia v Brazílii

V Brazílii je za registráciu mesačne všetkých jednotlivcov, ktorí predstavujú stav nedodržiavania záväzkov vyplývajúcich z dlhu, zodpovedný indikátor spotrebiteľského zlyhania Serasa Experian.

Zistite viac o význame Serasy.

Populárne Kategórie

Top