Odporúčaná, 2019

Redakcia Choice

Definícia chorobnosti a úmrtnosti

Čo je morbidita a mortalita:

Morbimortalita je pojem medicíny, ktorý sa vzťahuje na index ľudí zabitých v dôsledku špecifickej choroby v rámci určitej skupiny obyvateľstva .

Tvorba koncepcie morbimality spočíva vo vzťahu medzi chorobnosťou a úmrtnosťou, z ktorých prvá sa týka počtu jedincov s konkrétnym ochorením vo vzťahu k celkovej analyzovanej populácii. Úmrtnosť je na druhej strane štatistikou ľudí zabitých v určitej skupine.

Morbimortita tak pozoruje počet jednotlivcov, ktorí zomreli v dôsledku choroby, vo vzťahu k počtu obyvateľov daného miesta a časového obdobia.

Napríklad pri analýze príčin smrti 100 jedincov patriacich do daného miesta, ak 80 z týchto úmrtí bolo zapríčinených horúčkou dengue, potom možno konštatovať, že miera morbidity a mortality dengue je v tomto prostredí 80%.

Pozri tiež: Chorobnosť.

Morbidita a úmrtnosť dojčiat

V týchto prípadoch sú ochorenia postihujúce deti a novorodencov zvyčajne infekčné a parazitické.

Brazílii sa však v priebehu rokov a vďaka svojim zdravotným kampaniam podarilo výrazne znížiť mieru chorobnosti a úmrtnosti detí v krajine.

Pozri tiež: Význam miery úmrtnosti a význam detskej úmrtnosti.

Populárne Kategórie

Top