Odporúčaná, 2020

Redakcia Choice

Definícia Skalné umenie

Čo je Rock art:

Skalné umenie je súborom grafických znázornení (kresby a maľby, hlavne) pravekých ľudí na skalách . Odhaduje sa, že najstaršie záznamy o rockovom umení pochádzajú z obdobia 40 000 pnl, počas obdobia horného paleolitu.

Tam je veľký spor o použitie termínu "umenie" sa odkazovať na kresby vytvorené ľuďmi v praveku, pretože mnohí učenci otázku, či povaha obrazov z tejto doby by mal umelecký zámer.

Skalné umenie je rozdelené do dvoch skupín: skalné maľby, keď sa používajú pigmenty; a skalné rytiny, ktoré sa skladajú z figúr, ktoré boli na skalách vyryté rezmi.

Ďalšie informácie o význame článku.

Je však nesporné, že význam rockového umenia v týchto dňoch, aby vedci a archeológovia mohli určiť životný štýl skupín ľudí tej doby.

V jaskynnej maľbe prevláda zastúpenie ľudských postáv a niektorých zvierat, najmä v každodenných situáciách, ako je poľovníctvo, jedlo, párenie atď.

Jedna z teórií, ktoré sú dôvodom pre praveké ľudské bytosti, aby tieto kresby urobili, je, že veria v „silu obrazov“. Odvrátenie určitých situácií (napríklad lovu) by tak slúžilo na to, aby boli úspešní vo svojich budúcich bojovníkoch.

Predpokladá sa, že ľudia z rockového typu (ktorí robia kresby na skalách) používali živočíšnu krv, kúsky dreveného uhlia, rastliny, sfarbenú zeminu a slinovú hlinku na vytvorenie pigmentov obrazov ako materiálov. Okrem skál, to bolo tiež spoločné zaznamenávať návrhy na kosti a lesy.

Niektorí vedci sa domnievajú, že kontrola a používanie ohňa ľuďmi je nevyhnutné na to, aby sa rockové umenie mohlo objaviť, pretože ľudské bytosti sa stávajú pohodlnejšími a bezpečnejšími, čo dáva priestor pre rozvoj komunikačných a tvorivých schopností.

Hlavnými krajinami s miestami rockového umenia sú po celom svete Francúzsko, Španielsko, Taliansko, Portugalsko a Nemecko.

Charakteristika rockového umenia

  • Obrazy zaznamenané scény každodenného života pravekých ľudí;
  • Prevládali údaje o ľuďoch a zvieratách;
  • Boli vyobrazené scény lovu, tanca, rituálu, jedla, sexuálnych činov, narodenia a smrti ľudí atď.
  • Kresby boli urobené na skalách, najmä na stenách a stropoch jaskýň;
  • Použitie živočíšnej krvi, rozdrvených rastlín, farebných zemín, hliny a slín ako materiálov na výrobu jaskynných malieb.

Brazílske rockové umenie

Rovnako ako v Európe, aj skalné maľby, ktoré sa nachádzajú v Brazílii, predstavujú aj scény, ktoré sú považované za typické pre každodenný život ľudí tej doby, ako napr.

V súčasnosti je v Brazílii niekoľko archeologických nálezísk s jaskynnými maľbami. Medzi najobľúbenejšie patria: Národný park Serra da Capivara (Piauí); Národný park Sete Cidades (Piauí); Cariris Velhos (Paraíba); Rondonópolis (Mato Grosso); Lagoa Santa (Minas Gerais); a Peruaçu (Minas Gerais).

Populárne Kategórie

Top