Odporúčaná, 2019

Redakcia Choice

Definícia súcit

Čo je to Súcit:

Súcit je typický ľudský cit a je charakterizovaný súcitom a empatiou k smútku druhých . Súcit vyvoláva vôľu pomáhať ostatným prekonávať problémy tým, že im pomáha a poskytuje emocionálnu podporu.

Človek, ktorý má súcit s inými, je ten, kto dokáže pochopiť emocionálny stav druhých a škoda ich stavu, ktorý si praje, aby mohol prekonať alebo zmierniť svoje utrpenie. Ak napríklad človek cíti smútok, keď je svedkom utrpenia alebo nešťastia iného jednotlivca, túto empatiu možno chápať ako súcit.

Na rozdiel od jednoduchého pocitu empatie sa súcit sústreďuje na túžbu človeka zmierniť utrpenie druhej osoby. V týchto prípadoch sú napríklad bežné altruistické činy.

Ďalšie informácie o význame empatie.

Súcit je opísaný ako základný cit pre udržanie mieru v ľudstve a je opísaný ako základ pre rôzne náboženské doktríny a presvedčenie, ako napríklad budhizmus, katolicizmus, spiritualizmus, medzi inými.

Niektoré z hlavných synonymá súcitu sú: škoda; súcit; škoda; milosť; compadecimento; súcit; súcit; Beileidskarte; smútok; škoda; citlivosť; milosrdenstvo a milosrdenstvo.

Etymologicky, slovo súcit vznikol z latinského kompasu, čo znamená "spoločný pocit" alebo "spojenie pocitov".

Pozri tiež: Altruizmus.

Populárne Kategórie

Top