Odporúčaná, 2020

Redakcia Choice

Definícia Čierna sila

Čo je čierny výkon:

Black Power znamená "čiernu moc" v doslovnom preklade z angličtiny do portugalčiny a stal sa známym ako hnutie, ktoré dokázalo čiernu kultúru a odpor v prevažne rasistickej spoločnosti.

Čierna sila vlasov je jedným z hlavných symbolov tohto kultúrneho hnutia, ktoré sa začalo objavovať v 60. a 70. rokoch, najmä v Spojených štátoch.

Zámerom bolo dekonštruovať obraz eurocentrického vzoru krásy a podporiť opevnenie identity a afrických koreňov americkej čiernej populácie. K tomu, čierni muži a ženy začali abdikovať populárnej techniky narovnávania vlasov a začali používať svoje vlasy na prírodné, tento štýl, ktorý získal názov "vlasy čierna moc ", pretože to bolo použité aktivistami tohto hnutia v pokuse oceňovania čiernej estetiky (alebo „čiernej moci“).

V súčasnej dobe je čierna sila vlasov veľmi populárna, aj keď si ju privlastňujú iné kultúry. Je však dôležité si uvedomiť, že nosenie tohto účesu predstavuje oveľa viac než len módny trend, ale skôr silný symbol posilnenia postavenia, ktorý znamená boj proti rasovým predsudkom .

Ďalšie informácie o rasizme.

Hnutie čierneho pantera

Členovia Black Panther Party obhajovali sociálnu revolúciu proti útlaku čiernych Američanov v polovici 60-tych rokov.

Symboly Čiernej moci boli spojené s diskurzom čierneho nacionalizmu propagovaného čiernymi pantermi.

Na rozdiel od pacifistického hnutia proti predsudkom vedenému Martinom Lutherom Kingom, čierni Panthers obhajovali ozbrojený boj čiernych ľudí proti "bieliemu prieskumu". Medzi niektoré z požiadaviek tejto revolučnej skupiny patrilo oslobodenie černochov od platenia daní, prepustenie všetkých čiernych väzňov a zaplatenie odškodnenia čiernej komunite po stáročia otroctva.

Huey Newton a Bobby Seale boli hlavnými vodcami a zakladateľmi samoobrannej strany Black Panthers v roku 1966 v kalifornskom Oaklande.

Strana čierneho pantera zostala aktívna až do roku 1982.

Pozri tiež: 5 najdôležitejších momentov v boji proti predsudkom a rasizmu.

Populárne Kategórie

Top