Odporúčaná, 2020

Redakcia Choice

Definícia Sui generis

Čo je Sui generis:

Sui generis je výraz latinsky, čo znamená "vlastného druhu" alebo "jedného druhu" . Predstavuje myšlienku jednoty, vzácnosti a osobitosti niečoho alebo niečoho.

V rozsahu práva je tento latinský výraz celkom bežný v zmysle ohlasovania jedinečnosti a zvláštnosti určitej veci. Sui generis je teda opis prípadu alebo udalosti, ktorá nikdy nebola pozorovaná alebo zaznamenaná predtým.

Trestný čin sui generis napríklad znamená, že uložený trest nie je rovnaký, ako je ustanovené v Trestnom zákone za spáchané trestné činy alebo priestupky, ktoré sú po právnom porade určené výlučne a osobitne pre daný prípad.

Príklad: "Toto víno je zvláštne, pretože má zápach sui generis" .

Keď sa vo filozofickej vetve hovorí, že určitá osoba je sui generis, znamená to, že je „špeciálny“, teda obdarený osobitosťou a zvláštnosťou, ktorá nie je porovnateľná so žiadnou inou osobou.

Medzi hlavné synonymá sui generis patria slová: odlišný, charakteristický, jedinečný, jedinečný, jedinečný, neporovnateľný, vlastný, osobitný, osobitý a originálny.

Populárne Kategórie

Top