Odporúčaná, 2020

Redakcia Choice

DVD

Definícia Absolventi

Čo je absolvent:

Absolventi sú latinským výrazom a znamenajú "absolventov". Typicky sa toto slovo používa na označenie absolventov alebo bakalárov v konkrétnom vysokoškolskom vysokoškolskom kurze.

V latinčine je absolventom pluralitná forma absolventa („bývalý študent“ alebo „bývalý študent“). Ženská verzia absolventov je však absolventkou (ex-students) a singulár by bol absolventom (ex-student). Dnes sú absolventi zvyknutí na absolventov mužského aj ženského života.

Pôvodne latinské slovo alumnus malo význam „syna, ktorý sa stará o iného“, tj žiaka. Tento výraz je odvodený od slovesa alere, čo doslovne znamená "starostlivosť" alebo "kŕmenie". Takže z "romantického" výkladu tohto latinského slova by bol absolvent jednotlivec, ktorý je "kŕmený vedomosťami".

Pozri tiež: Bakalár.

Napríklad v niektorých európskych krajinách av Spojených štátoch je bežné vytvárať združenia a subjekty, ktoré podporujú zjednotenie absolventov rôznych kurzov niektorých univerzít.

Cieľom subjektov absolventov je podporiť aktivity pomoci inštitúcii vyššieho vzdelávania ako formu uznania za všetku formáciu, ktorá im bola odovzdaná, keď boli študentmi tejto univerzity.

Pozri tiež: Alma mater.

Populárne Kategórie

Top