Odporúčaná, 2020

Redakcia Choice

Definícia efektívna

Čo je účinné:

Efektívny je prídavné meno, ktoré kvalifikuje niečo alebo niekoho takého, schopného, produktívneho, platného a bezpečného na vykonávanie danej funkcie nezávisle a bez pomoci druhých.

Efektívna osoba je osoba, ktorá účinne koná vo svojich činnostiach, tj plní všetky ciele a ciele plánované s kvalitou a úspechom.

Niektoré z hlavných synoným efektívnych sú: zdatný, ziskový, užitočný, platný, bezpečný, stabilný, aktívny, schopný, produktívny a ziskový.

Pozri tiež: Význam účinnosti a účinnosti.

Etymologicky, slovo "efektívny" pochádza z latinského efficca, čo znamená "ktorý vykonáva" alebo "ktorý funguje".

Efektívne a efektívne

Významy efektívnych a efektívnych sú podobné, ale majú určité rozdiely v ich význame.

Efektívna osoba je osoba, ktorá dokáže robiť veci s kvalitou, zatiaľ čo efektívny jednotlivec je ten, kto pozná správne veci s cieľom dokončiť centrálny projekt alebo cieľ.

Na pracovisku musí profesionál udržiavať rovnováhu medzi účinnosťou a účinnosťou, to znamená vedieť, ako identifikovať správne veci a robiť ich asertívnym spôsobom.

Získajte viac informácií o rozdiele medzi efektivitou a účinnosťou.

Populárne Kategórie

Top