Odporúčaná, 2020

Redakcia Choice

XML

G6

Definícia človeče

Čo je človek:

Muž je rovnaký ako dospelý muž, muž alebo statočný muž, mužný a hodný rešpektu .

V širšom zmysle, pri používaní výrazu človek na označenie niekoho, automaticky pripisuje význam tomu, že je táto osoba obdarená špecifickými vlastnosťami, ako je odvaha, úsilie a mužnosť. Stručne povedané, človek by nepredstavoval obyčajného obyčajného človeka, ale slávneho a výnimočného jednotlivca.

Podľa portugalskej gramatiky, ženský muž je vara alebo virago, ak termín je v jeho nepravidelnej forme.

Z iného významu môže slovo tyč tiež znamenať augmentatívnu tyč, to znamená veľkú tyč, obvykle vyrobenú z kovu alebo železa.

Človek v Biblii

Pre evanjeliovú kresťanskú doktrínu sa slovo človek bežne používa v Biblii na označenie človeka hodného viery a strachu z Boha.

A muž povedal: Toto je kosť mojich kostí a telo môjho tela. Bude povolaná mužom, pretože bola vzatá z človeka “ (Genesis 2:23).

Varoa (ženská verzia človeka) je tiež široko využívaná evanjelikmi ako forma liečby medzi členmi samotného náboženstva. Zmysel pre používanie týchto slov ako synonymá pre „človeka“ a „ženu“ je práve v súvislosti s kvalitou verných, zbožných a veriacich ľudí Bohu.

Populárne Kategórie

Top