Odporúčaná, 2019

Redakcia Choice

Definícia Bez ďalších okolkov

Čo znamená výraz „Bez ďalších okolkov“ znamená:

Bez ďalšieho príslovia je populárny výraz, ktorý vyjadruje myšlienku nečakania na niečo viac, vyhýbanie sa určitému predmetu a dostať sa priamo do bodu bez oneskorení alebo intervalov.

Slovo delongas je odvodené zo slovesa delongar, čo znamená oneskorenie, oneskorenie, oneskorenie a podržanie. Význam tohto výrazu je teda zabrániť trvanlivosti stavu oneskorenia a oneskorenia pre realizáciu alebo konkretizáciu určitej veci.

Tento výraz môže byť tiež použitý ako varovanie alebo upozornenie, aby napríklad iná osoba zastavila odkladanie a začala vykonávať funkciu alebo činnosť, ktorá je ich povinnosťou a zodpovednosťou.

Príklad: „Bez ďalšieho prísľubu predstavíme víťaza hlavnej ceny“.

Človek, ktorý môže konať alebo vysvetľovať niečo bez omeškania, znamená, že je priamy, výstižný a že jeho dosiahnutie netrvá dlho.

V angličtine, výraz "bez ďalších okolkov" môže byť preložený, bez toho, aby stratil svoj pôvodný význam, aby: priamo do bodu, alebo aby dlhý príbeh krátky, v závislosti na kontexte.

Pozri tiež: význam procrastinate.

Populárne Kategórie

Top