Odporúčaná, 2019

Redakcia Choice

všeobecný

povýšenosť

Čo je Altivez: Pôstnosť je vlastnosťou niečoho alebo niekoho, kto je povýšený, to znamená, že má sebaúctu , považuje sa za nadradeného , hrdého alebo hodného . Môže to súvisieť aj so správaním, ktoré označuje aroganciu alebo pýchu. Pôstnosť, rovnako ako to môže znamenať kvalitu, ako je dôstojný a ušľachtilý charakter, môže byť tiež použitá hanlivým spôsobom, odhaľujúc niekoho arogantného alebo veľmi pompézneho, ktorý koná s prezumpciou. Pre rehoľníkov je povýšenosť považovaná za hriec

všeobecný

pelargónie

Čo je to Geranium: Geranium je kvetina pochádza z Afriky a Austrálie, čo znamená harmóniu a náklonnosť . Tieto rastliny patria k rodom Geranium a Pelargonium , ktoré sú súčasťou rodiny Geraniaceae. Existuje asi 300 druhov muškátov, z ktorých mnohé pochádzajú z tropického podnebia. Pôvodne botanik Li

Latinské výrazy

Lato Sensu

Čo je Lato Sensu: Lato sensu je výraz latinsky, čo znamená " v širokom zmysle ". Používa sa v iných jazykoch a oblastiach, ako je právo , lingvistika , sémiotika a iní, aby sme povedali, že určitý výklad treba chápať v širšom, širšom zmysle. V Brazílii bol tento výraz zavedený na rozlíšenie kratších postgraduálnych kurzov na rozdiel od „ stricto sensu “. " Lato sensu " znamen

Latinské výrazy

Quo vadis

Čo sú Quo vadis: Quo vadis je výraz v latinčine, čo znamená "Kam idete?" "V latinčine." Výraz sa objavuje v Biblii, v Jn 16: 5, kde Ježiš Kristus hovorí: "Teraz, keď idem k tomu, ktorý ma poslal, nikto z vás sa ma nepýta, kde idete?" Táto fráza sa objavuje aj v apokryfickom diele tretieho storočia, ktoré sa nazýva „Skutky Svätých apoštolov Petra a Pavla“ a tento výraz je namierený Ježišom Petrovi, ktorý sa zo strachu pred svojimi bratmi kvôli prenasledovaniu Nera, pokúsil sa uniknúť. Peter nájde Ježiša na Appianskej c

Latinské výrazy

Vade Mecum

Čo je Vade Mecum: Vade Mecum je výraz v latinčine, čo znamená " ísť so mnou ". Je to názov, ktorý sa používa v knihe odkazov , ktorá sa používa v oblasti právnej vedy, ale existuje aj v iných oblastiach. Označenie Vade mecum (čo znamená „ide so mnou“) je dané, pretože ide o knihu alebo manuál na praktické použitie, ktoré môžu čitatelia konzultovať s cieľom objasniť pochybnosti. V právnych vedách je základom kon

Latinské výrazy

Carpe diem

Čo je Carpe diem: Carpe diem je latinský výraz, ktorý znamená " vychutnať si deň" . Toto je doslovný preklad a neznamená to, že by ste si mali vychutnať konkrétny deň, ale má zmysel, aby ste teraz využili čo najviac , aby ste si mohli vychutnať prítomnosť . Termín napísal rímsky básnik Horace (65 pnl-8 pnl), v knihe I "Odes", v ktorej radí svojmu priateľovi Leucone vo fráze: "... carpe diem, quam minim

Latinské výrazy

miesto

Čo Locus znamená: Locus je latinské slovo, ktoré doslovne znamená "miesto" , "miesto" alebo "miesto" . Tento termín môže byť použitý v rôznych zmysloch a pre rôzne oblasti, ako je psychológia, genetika, matematika, fonetika a tak ďalej. V matematike a geometrii je lokus lokus pozostávajúci z množiny bodov v priestore, ktoré majú určitú matematickú vlastnosť. Môžu to byť geometrick

Latinské výrazy

kvórum

Čo je to kvórum: Uznášaniaschopnosť je termín určený minimálnemu počtu osôb, ktoré sú potrebné na to, aby bolo zasadnutie alebo schôdza platná . Slovo prišlo na britskom súde s názvom " Justičia uznášaniaschopnosti ", kde členovia konali solidárne, aby urobili platné rozhodnutie, a aby sa tak stalo, mal by byť prítomný aspoň jeden z nich. Etymologicky, tento termín

Populárne Príspevky, 2019

KGB

Populárne Kategórie

Top