Odporúčaná, 2020

Redakcia Choice

Definícia rovno

Čo je to rovné:

Hetero je radikál gréckeho pôvodu. Je to termín zloženia, ktorý uzatvára myšlienku iného, ​​odlišného . Každé slovo zložené z radikálu "hetero" sa vzťahuje na koncepciu nerovnakého, nie podobného, čo je odlišné od prvého .

Príklad slov s hetero radikálom:

Hetero chromia - farebná diverzita v častiach, ktoré by normálne mali mať rovnaké sfarbenie;

Dynamic Hetero - ktorá má nerovnakú silu;

Hetero doxo - čo nie je ortodoxné, čo je v rozpore so zásadami náboženstva;

Phonic Hetero - hovorí sa o slovách, ktoré majú identickú formu a rôzne výslovnosti;

Genetický rovný - zložený z častí rôzneho charakteru;

Hetero - sexuálna príťažlivosť a / alebo sexuálne správanie medzi jednotlivcami rôzneho pohlavia;

Hetero hetero - ktorý má rôzne teploty;

Populárne Kategórie

Top