Odporúčaná, 2020

Redakcia Choice

Definícia Na záver

Čo je odvodenie:

Vyvodzovanie znamená odvodiť, uzavrieť . Treba dospieť ku konečnému záveru, ku ktorému došlo, a to pomocou zrážok .

Inferring je tranzitívne sloveso, ktoré je konjugované rovnakým spôsobom ako sloveso. Z latinskej inferere, čo znamená odvodiť.

Vyvodzovanie je tvoriť konečnú myšlienku, niektoré informácie, prostredníctvom úvah, skúmanie faktov. Príklad: Chýbajú im prvky na odvodenie ich poctivosti.

Keď dospejeme k záveru nejakej skutočnosti založenej na predpokladoch, len tým, že niečo predpokladáme, robíme dohady.

Informácie môžu byť odovzdané a obsahujú myšlienky, ktoré sú implicitné, a na ich pochopenie musíme hľadať dôvody, aby sme sa pokúsili odvodiť

Slovo inferir je v právnej oblasti veľmi využívané. Napríklad: "Nemôžeme vyvodiť z dokumentácie zhromaždenej v záznamoch". (vyvodiť záver); "Konsenzuálny rozvod nám umožňuje vyvodiť záver posledného trestu cudzieho rozsudku." (na záver); "Nájdite v záznamoch dôvody, ktoré vedú k výhode pre odporcu." (viesť k dokončeniu)

Populárne Kategórie

Top