Odporúčaná, 2020

Redakcia Choice

Definícia optimistický

Čo je optimistické:

Optimistický je prídavné meno a podstatné meno dvoch pohlaví, čo znamená, že osoba, ktorá je sebavedomá, nádejná a pozitívna . Je to jedinec, ktorý je v prospech optimizmu a optimizmus je ochota, ktorú ľudia rozvíjajú, aby ocenili všetky veci na dobrej strane.

Optimistický je ten, kto verí, že všetko bude fungovať, že nič nie je považované za nemožné. Aby sme boli optimistickí, musíme mať bezpečné postoje voči ľudským a sociálnym problémom a považovať ich za pozitívne riešenie.

Optimistický jedinec je vždy nádejný, vždy vidí ťažkosti na priaznivejšej strane.

Opakom optimizmu je pesimizmus a pesimisti sú ľudia, ktorí prichádzajú z nevýhod, veriac, že ​​všetko pôjde zle a vždy očakávame to najhoršie.

V jeho knihe Utopia, anglický spisovateľ Thomas Morus, idealizuje fantasy mesto, bez rozdielov, ktoré sa premieta do stavu blahobytu ľudských bytostí, kde je všetko organizované nenapraviteľným spôsobom, imaginárnou spoločnosťou, kde by chcel každý žiť. optimistický spôsob, ako vidieť svet odlišný od sveta žijúceho v Anglicku počas šestnásteho storočia.

Populárne Kategórie

Top