Odporúčaná, 2020

Redakcia Choice

Definícia Gnosis

Čo je Gnóza:

Termín gnóza je odvodený z gréckeho termínu " gnóza ", čo znamená " poznanie ". Je to fenomén duchovného poznania, ktorý zažívajú gnostici (primitívni sektárski kresťania gnosticizmu ). Pre gnostikov je gnóza poznatkom, ktorý je súčasťou ľudskej podstaty. Je to intuitívne poznanie, odlišné od vedeckých alebo racionálnych vedomostí.

Gnóza je cesta, ktorá môže viesť k mystickému osvieteniu prostredníctvom osobných vedomostí vedúcich k spáse. Gnostici nespochybňujú existenciu transcendentného Boha, ale v božskom poznaní vidí spôsob, ako dosiahnuť hlbšie poznanie reality sveta.

Naučte sa zmysel transcendentného.

Gnosticizmus súvisí s ezoterickými učeniami gréckej a helénskej kultúry, ktorá svojim iniciátorom odhaľuje spôsob spásy založený na poznaní určitých skrytých pravd o Bohu, človeku a svete.

Kresťanský gnosticizmus označuje súbor presvedčení filozofickej a náboženskej povahy, ktorých základný princíp spočíva na myšlienke, že v každom človeku je nesmrteľná podstata, ktorá presahuje človeka samotného. Človek je teda vnímaný ako božská bytosť, ktorá padla na zem katastrofálnym spôsobom a ktorá môže byť oslobodená len od tohto stavu skrze skutočné Zjavenie.

Gnosiológia je oblasť filozofie, ktorá sa zaoberá štúdiom základov ľudského poznania.

Gnóza a slobodomurárstvo

Gnosticizmus možno kvalifikovať ako náboženstvo. Hoci to nie je považované za náboženstvo, slobodomurárstvo je spojené v tom zmysle, že sa zameriava na dosiahnutie integrálneho poznania (hlboké znalosti v niekoľkých odlišných oblastiach), to znamená, že má mnoho podobností s gnosticizmom, kde gnóza hrá význam.

Populárne Príspevky, 2020

Populárne Kategórie

Top