Odporúčaná, 2019

Redakcia Choice

Definícia VIP

Čo je VIP:

VIP je skratka pre „ veľmi dôležitú osobu “, výraz používaný na označenie veľmi dôležitej a preslávenej osoby .

Tento termín sa zvyčajne dáva ľuďom, ktorí kvôli svojej dôležitosti majú určité privilégiá, ktoré nie sú udelené iným.

Zvyčajne je VIP osoba umeleckou celebritou, ako sú slávni speváci a herci, alebo jednotlivci patriaci do exkluzívnej skupiny vysokej spoločenskej triedy, ako napríklad socialiti .

Celebritami môžu byť aj hlavy štátov, hlavy vlád, podnikatelia veľkých skupín, politici s veľkým vplyvom na médiá alebo ľudia s veľkými šťastiami.

Ľudia považovaní za sociálne VIP často používajú tento názov na ovplyvňovanie alebo presviedčanie ostatných, aby si niečo, čo chcú, napríklad na účasť na obmedzenej udalosti, napríklad.

VIP bol termín, ktorý sa objavil medzi 30. a 40. rokmi 20. storočia, spočiatku sa tento pojem týkal predovšetkým zákazníkov určitého obchodu alebo banky, ktoré mali vysoké finančné limity.

V súčasnosti sa pojem VIP používa všade ako synonymum exkluzivity . Napríklad na letiskách sú VIP zóny pre niektorých cestujúcich s privilégiami na nástup a špeciálne zariadenia.

Získajte viac informácií o význame privilégií.

Populárne Kategórie

Top