Odporúčaná, 2020

Redakcia Choice

Definícia Súčasný tanec

Čo je súčasný tanec:

Súčasný tanec je typ tanca, ktorý sa neobmedzuje len na súbor špecifických techník, čím pokrýva rôzne žánre, rytmy, formy a predstavenia. Z tohto dôvodu je považovaný za abstraktný a neustále sa meniaci tanec .

Tento tanečný režim sa vyvinul v polovici dvadsiateho storočia (1950/1960) a stal sa populárnym v 80-tych rokoch minulého storočia, jeho rastúca popularita je čiastočne odôvodnená tým, že tento tanečný žáner sa nelieči na klasické estetické štandardy.

Súčasný tanec je charakterizovaný navrhovaním intenzívnych inovácií a choreografických experimentov, ktoré často kombinujú rytmy ako balet, jazz a hip hop.

Ako už bolo spomenuté, neexistujú žiadne vopred definované techniky a tvorivý proces konceptu alebo myšlienky, ktorá sa má preniesť choreografiou, je ústredným bodom súčasného tanca.

Neobmedzenie umožňuje tanečníckej autonómii vytvárať vlastné choreografie z metód, ako je improvizácia, kontakt so zemou alebo s iným scénickým charakterom a napríklad použitie interaktívnych kostýmov.

Tvorba v súčasnom tanci je proces, ktorý kombinuje metódy choreografického zloženia. Od rutinných situácií až po kontroverzné témy môžu slúžiť ako základ koncepcie choreografie.

Prináša tiež vloženie ďalších umeleckých prvkov pre tanec, ako je video, fotografia, vizuálne umenie a digitálna kultúra ako celok. Tieto aspekty umožňujú transformáciu reálnych pohybov na virtuálne a naopak, modifikujúc vnímanie toho, čo sa chápe ako pohyb.

Ďalšou dôležitou súčasťou tvorivého procesu v súčasnom tanci je ľudské telo. Fyziológia a anatómia majú význam pre choreografiu, pretože umožňuje tanečníkovi lepšie si uvedomovať svoje pohyby.

Získajte viac informácií o význame tanca.

Charakteristika súčasného tanca

Ako je vidieť, súčasný tanec sa rozpadol so vzormi a vyhýba sa tradičnému "formátovaniu" klasických žánrov. Týmto spôsobom sa upevnila ako jedinečný a revolučný umelecký prejav.

Jeho hlavné charakteristiky sú:

  • Neexistujú žiadne vopred definované techniky;
  • Neexistujú žiadne obmedzenia týkajúce sa pohybu, oblečenia alebo hudby;
  • Oceňovanie neustáleho experimentovania a inovácie;
  • Význam prenosu koncepcie, myšlienky a pocitu, ktorý choreografia navrhuje;
  • Oceňovanie individuálnej choreografickej tvorby;
  • Zlepšenie improvizácie;
  • Miešanie iných umeleckých prvkov s tancom (video, fotografia, vizuálne a digitálne umenie atď.).

Tu je príklad typickej choreografie súčasného tanca, ktorý jedinečným a kreatívnym spôsobom skúma využitie oblečenia, doplnkov, scénografie a ďalších aspektov:

Súčasný tanec v Brazílii

V Brazílii sa súčasný tanec začal v polovici 40. rokov minulého storočia prostredníctvom páru Klauss a Angel Vianna.

Klauss (1928 - 1992) bol priekopníkom vo výskume a vývoji somatickej techniky, vytvorenej s cieľom poskytnúť telesnému vedomiu svojich praktizujúcich, pracovného tela a mysle, ako aj zachovať ich zdravie.

Využíva techniky, ktoré rozširujú technický tréning v tanci. Bol tiež prvým tanečníkom, ktorý v Brazílii používal termín „reč tela“.

Populárne Príspevky, 2020

TCC

Populárne Kategórie

Top